Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                          

Họ tên: Hoàng Thị Quyên

Email : quyenht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 11/15/1968

Số điện thoại : 0975135044

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

                                                                            

Họ tên : Ma Thịnh Tính

Email : tinhmt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 1/4/1963

Số điện thoại : 0984603998

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

 

Tư pháp 

                           

Họ tên : Nguyễn Thị Thùy

Email : thuynt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 7/21/1987

Số điện thoại : 0976414701

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Nội vụ

                           

Họ tên : Triệu Văn Quốc

Email : quoctv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 4/30/1967

Số điện thoại: 01656588723

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

 

Giáo dục 

                           

Họ tên : Triệu Văn Quốc

Email : quoctv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 4/30/1967

Số điện thoại: 01656588723

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 

Giao thông vận tải

                              

Họ tên : Ma Thịnh Mên

Email :  menmt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 4/10/1959

Số điện thoại : 01683044030

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải

 

Dân tộc

                              

Họ tên : Nông Đình Thiết

Email :  thietnd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 25/01/1983

Số điện thoại : 0979918035

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

 

Lao Động

                                  

Họ tên : Nông Đình Thiết

Email :  thietnd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 25/01/1983

Số điện thoại : 0979918035

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

Công thương

                          

Họ tên : Lương Vương Huy

Email :  huylv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 11/3/1975

Số điện thoại : 0915640738

Lĩnh vực phụ trách : Công Thương

 

 Văn hóa, TDTT

                           

Họ tên : Trịnh Quốc Hậu

Email :  hautq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/14/1969

Số điện thoại : 0985382649

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TDTT

 

 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                                     

Họ tên : Dương Văn Bộ

Email :  bodv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/15/1981

Số điện thoại : 0974898724

Lĩnh vực phụ trách :  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 Tài nguyên và môi trường

                              

Họ tên : Lương Vương Huy

Email :  huylv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 11/3/1975

Số điện thoại : 0915640738

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3430

Tổng truy cập: 752139