Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                                        

Họ tên: Ma Thịnh Giap

Email : giapmt.dinhhoa.@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 10/05/1975

Số điện thoại : 0977405976

Lĩnh vực phuc trách : Chủ tịch ủy ban nhân dân xã

 

 

Phó chủ tịch

                                                                               

Họ tên : Ma Lăng Hiển

Email : hienml.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 1/4/1969

Số điện thoại : 0984603998

Lĩnh vực phụ trách : Phó chủ tịch UBND

 

Tư pháp 

     

Họ tên : Nguyễn Thị Thùy

Email : thuynt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 7/01/1987

Số điện thoại : 0976414701

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Văn phòng UBND

   

Họ tên : Triệu Văn Quốc

Email : quoctv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 4/30/1967

Số điện thoại: 01656588723

Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng HĐND, UBND 

 

Họ tên : Hà Thị Lý

Email : lyht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 

Số điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng thống kê

 

 

Giao thông vận tải

                                                  

Họ tên : Lộc Quốc Huy

Email :  quangmt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 4/10/1959

Số điện thoại : 01683044030

Lĩnh vực phụ trách : Địa chính xây dựng, môi trường, giao thông thủy lợi

 

 

Lao Động 

  

Họ tên : Ma Thị Tâm

Email :  tammt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 25/01/1990

Số điện thoại : 0979918035

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

 

                

Họ tên : 

Email :  

Ngày sinh 

Số điện thoại : 

Lĩnh vực phụ trách : 

 

 

Văn hóa, TDTT

 

Họ tên : Ma Đức Cao

Email : caomd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 02/08/1978

Số điện thoại : 0974057607

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TTTT & TT

 

 

Tài nguyên và môi trường

   
                                       

Họ tên : Hà Thị Huyền

Email :  

Ngày sinh : 11/3/1975

Số điện thoại : 0976127494

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán ngân sách

 

 

Họ tên: Bùi Kim Chinh

Email: 

Ngày sinh:

Số điện thoại:0988507222

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán xây dụng

   

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1470657