Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tên đơn vị: UBND xã Định Biên
Địa chỉ: xóm Làng Quặng B, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Định Biên là xã nằm ở phía tây nam của huyện Định Hóa, cách trung  tâm huyện 13 km.Với tổng diện tích tự nhiên là 842,61 ha.
- Xã Định Biên có trục đường liên xã đi qua Đồng Thịnh - Định Biên tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 18 Chi bộ Đảng và 13 thôn bản.Trên địa bàn xã có 03 trường học, 01 trạm y tế xã.

3. Dân số - Dân cư:

Tính đến thời điểm 31/9/2016 tổng số dân trên địa bàn xã là 2686 khẩu, 697 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 90% trên toàn xã, gồm 6 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Mông, San chí, Nùng, Dao. Tỷ lệ hộ nghèo 30,12%  hộ cận nghèo là 25,82%. Nhân dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 90%. Nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết HĐND xã đề ra.

4. Văn hóa - Xã hội:

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước: Tết nguyên Đán, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2, ngày giải phóng miền nam 30-4, Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5.
- Triển khai thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH”: công nhận gia đình văn hóa năm 2016 là 662 hộ đăng ký
+ Thôn văn hóa 13/13 thôn= 100%
+ Khu dân cư tiên tiến: 04/14 thôn
+ Cơ quan văn hóa   5/5 = 100%
Năm 2016, 600/697 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 13/13 làng xóm đăng ký hiệu làng văn hóa năm 2016 chiếm tỷ lệ 100%, 4/4 cơ quan đăng ký danh hiệu cơ quan văn hóa đạt 100%.
Số di tích lịch sử trên địa bàn hiện có 13 điểm di tích trong đó:
+ Số di tích đã được tôn tạo dựng bia là 02: Bộ tổng tham mưu, Hầm 5 cửa nơi làm việc của cơ quan Tổng cục chính trị và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
+  Có 01 di tích được xếp hạng là: Di tích lịch sử Đình Làng Quặng
+ Các điểm di tích đã được dựng bia được quan tâm vệ sinh thường xuyên.
 Về công tác gia đình: kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, quy chế hoạt động và quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác gia đình, Kế hoạch hoạt động công tác Gia đình năm 2016.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3722

Tổng truy cập: 752176