Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

  

ĐẢNG ỦY

 

 

 Họ và tên: Trần Thị Hồng Thúy

 Năm sinh: 1976

 Chức vụ: Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 

 Email:danguy@gmail.com

 

 

 

 Họ và tên: Hoàng Thị Quyên

 Năm sinh: 1968

 Chức vụ: Phó Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0975135044

 Email: hoangquyen68@gmail.com

 

 

Họ và tên: Ma Thịnh Giáp

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0977 405 976

 Email: giapmt.dinhhoa.@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1470657