Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 989/KH-SYT KẾ HOẠCH Tr n khai thí đ m T n đ tư v n hư ng d n theo d sức h e F0 đ ều trị tạ nh trên đị n tỉnh Thái Nguyê 17/03/2022
2 7784/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM xã Định Biên 03/03/2022
3 Số: 05 /TB-UBND THÔNG BÁO Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Định Hóa 17/01/2022
4 Số: 04 /TB-UBND THÔNG BÁO Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Định Hóa 17/01/2022
5 Số: 08/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác Văn hóa - Thông tin năm 2022 13/01/2022
6 Số 07/ KH - UBND KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CẤP SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐẠI PHƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2021 12/01/2022
7 Số 05: /VHTT-TT V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải 12/01/2022
8 Số: 02 /KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Định Biên năm 2022 07/01/2022
9 Số 05/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Định Biên 05/01/2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7876

Tổng truy cập: 1121974