Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

07-09-2021 10:03

TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ với quan điểm: “chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần “mỗi xã, phường, tổ dân cư, xóm, bản là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”, trong đó lấy hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ dân cư, xóm bản làm nền tảng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ), chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch trên từng địa bàn, từng địa phương. Triển khai thực hiện Thông điệp “5T”  (Tuân thủ 5K nghiêm, Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận gia, Test COVID tất cả, Tiêm chủng tại phường/xã). (5K gồm: Khẩu trang; Khủ khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung; Khai báo y tế)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Định Biên đã kiện toàn gồm:

1. Đồng chí: Lương Thế Đồng bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND làm trưởng ban chỉ đạo

2. Đồng chí: Hoàng Thị Quyên phó bí thư Đảng ủy – phó ban chỉ đạo

3. Đồng chí: Ma Thịnh Giáp Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND – pho ban thường thực – Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Định Biên đã kiện toàn gồm:

. Đồng chí: Ma Thịnh Giáp Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND – pho ban thường thực – Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí: Ma Lăng Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng  ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. Phó Chỉ huy trưởng Thường trực và 3 phó ban gồm: Trạm trưởng trạm Y tế xã:

 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự : Trưởng Công an xã. Các thành viên trung tâm chỉ huy gồm 29 đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể, 9 ông bà trưởng xóm.

 “Mỗi người dân là một chiến sỹ”: Lấy người dân là trung tâm vừa là chủ thể phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức quán triệt vận động tuyên truyền đến toàn thể người dân, để dân biết về tình hình dịch bện, để dân hiểu, dân tin, dân đồng tình ủng hộ cùng tham gia chống dịch./.

 

Định Biên, Ngày 07 tháng 09 năm 2021

                                                                                               

Thực hiện: Ma Đức Cao
Ma Đức Cao

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1403793