Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc vơi Huyện ủy Định Hóa

30-06-2022 17:12

 

          Ngày 29/6, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Định Hóa về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Kết luận số 21-KL/TW gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đ/c Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Định Hóa.

Thực hiện các nội dung trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai.

Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên. Việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm điểm, tự kiểm điểm, đánh giá được thực hiện nghiêm túc.

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng…Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số hạn chế được nêu ra như: Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; công tác kiểm điểm, nhận diện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn lúng túng; việc tự phê bình và phê bình có nơi còn nể nang; vai trò nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa rõ nét…Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Hùng đề nghị Huyện ủy Định Hóa tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy dân chủ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; việc kết nạp đảng viên mới cần chú ý đến chất lượng. 

                                                                   

Tin, ảnh: Cao Khánh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1439363