Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bình Thành: Tổ chức thi Tuyên truyền cải cách hành chính và Chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến

01-07-2022 16:52

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số, từ ngày 1/7 đến 25/7, UBND xã Bình Thành tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Tuyên truyền cải cách hành chính và Chuyển đổi số”.

Ảnh: cuộc thi “Tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số” xã Bình Thành được thiết kế theo hình thức trực tuyến

Cuộc thi được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, với 49 câu hỏi có nội dung về: tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; các vấn đề về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Định Hóa; các nội dung về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và huyện trong thời gian qua… Cùng với đó, các nội dung liên quan đến một số Bộ luật về trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống ma túy…

Cuộc thi được triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Bình Thành. Qua cuộc thi, UBND xã Bình Thành mong muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước xã Bình Thành. Cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính xã năm 2022./.

                                                                                       

Thực hiện: Công Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1425944